Servi

Servi ağacı, genel olarak Akdeniz bölgesinden Himalayalara kadar uzanan bölgede yetişen bir ağaç türüdür. Dört mevsim yeşil kalan ağaç yapraklarını hiç dökmez. İlk çıkış zamanı iğne şeklinde olan yapraklar daha sonra pul şekline döner. Pul şeklindeyken yapraklarda stoma çizgileri yoktur. Servi ağacının kendine özgü çok güzel bir aroması ve ağaç içinde reçine ve sakız türü maddeler vardır. Bu maddelerin de yine kendine has güzel kokuları vardır.

Servi ağacının en önemli özelliklerinden biri çok hafif olması ve bu özelliğiyle tınlama uzunluğunun çok fazla olmasıdır. Servi ağacında erkek çiçekler ve dişi çiçekler farklı dallardadır.

Erkek çiçekleri uzun silindir şeklinde ve küçükken, dişi çiçekleri haç şekliyle dizilen çok sayıdaki kozalak pulundan oluşur.

Tohumlar ikinci yılda olgunlaşır. Sert ve kabukludurlar. Bu özelliğiyle rüzgar kıran ve yolların ağaçlandırılması için sıkça kullanılır.  

Servi ağacı yavaş büyüyen bir ağaçtır. Ancak zamanla 30-35 metre boyuna ulaşabilir. Servi 2000 yıl yaşama özelliğiyle dikkat çeken bir türdür. Servi ağacı uygun iklim koşullarında bulunduğu takdirde birçok farklı toprak türünde yetişebilme özelliğine de sahiptir.

Servi bitkisinin yetiştirilmesi, bakımı ve sulanması:

 • Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki diğer ışıklardan da yararlanabilir.
 • Kış ya da yaz ayı fark etmeksizin oda sıcaklığına sahip bir yerde bakılmalıdır.
 • Güneş ışığını gören kısım ışığa doğru bir eğilmede bulunur. Bu eğilmeleri engellemek için çiçeğin diğer kısımları ile belirli aralıklarla yön değiştirmeliyiz.
 • Hava akımlarından kolay etkilenen selvi bitkisini bu etkiden korumak için önlemler alınmalıdır.
 • Her bitki gibi zamanla topraktaki vitamin ve mineralleri tüketen bitkiye yılda en az bir ya da iki kere vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır.
 • Saksı değişimini bitkinin gelişim sürecine bağlı olarak köklerinin çok uzadığı dönemlerde değiştirmek yararlıdır.
 • Selvi bulunduğu yerde başka cisimlere temasta bulunmamalıdır.
 • Selvi bitkisini yetiştirmede en önemli kural kış aylarında oda sıcaklığının 7 °C nin altında olmaması gerektiğidir.

Sulamada dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak çok az sulanmalıdır.
 • Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması gerekmektedir.
 • Su toprağın her kısmına ulaştırılmalıdır.
 • Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde, sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda sularla yapılmalıdır
 • Selvide çok büyük bir değişim görülmediği sürece sulamada kullanılan kap, ölçü ve su miktarı değiştirilmemelidir.
 • Bitkiye kış aylarında musluktan aldığımız soğuk çeşme suyunu vermemeliyiz. Verdiğimiz su oda sıcaklığında olmalıdır.

Selvi Bitkisinin Çoğaltılması

 • Selvide birden fazla dal ve gövde var ise bunların bir tanesini gövdeye yakın bir noktadan kesilir.
 • Daha sonra belli bir süre suya koyarak köklenmesini sağlanır.
 • Bu işlemden sonra köklenmiş dalı yeni bir saksıya uygun toprak ve uygun saksı yardımıyla dikerek yeni bir selvi ağacı elde edilir.
 • 1. ve 2. selvi da aynı sulama, yetiştirme ve bakım işlemlerini uygulamalıyız.

Servi Ağacının Budanması:

 • Budamayı kışın sonlandığı ve havaların güzelleştiği zamanlarda selvinin uzamış dallarına şekil vermek istediğimizde yapabiliriz.
 • Ancak budadığımız selvinin dalından kesilen uçlarının hava almamasını sağlamalıyız
 • Bunun için soğuk olan herhangi bir macunla çiçeğin dalının budanan bölümünü kapatmalıyız.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis